Drealize gaat verder op heinkivits.nl

Binnenkort komt deze website en de inhoud er van te vervallen. Alle berichten zijn vanaf nu terug te vinden op:

http://www.heinkivits.nl/blogs/

Vanaf deze nieuwe site zal ik op regelmatige basis berichten blijven plaatsen. Zakelijke berichten, prive berichten en de vlogs die ik voor mijn werk maak.

Hein

 


Posted in Uncategorized | Leave a comment

Van T naar Tesla: The Economy of One

In eerdere blogs heb ik al geschreven over het gegeven dat groothandelsbedrijven steeds op zoek moeten zijn naar nieuwe wegen om zich te onderscheiden van de concurrenten. Niet alleen internationalisering, het verbreden van de inhoudelijke kennis en het bieden van aanvullende servicediensten zijn hierbij te bewandelen paden voor de ondernemende groothandelaar. In deze blog sta ik stil bij de impact van de “Economy of One”.

Massaproductie voor de massa

We kennen allemaal het verhaal van de T-Ford. De eerste massaal geproduceerde auto die in het begin van de 20e eeuw van de lopende band liep. Keus was er niet, er was maar 1 model te krijgen en wel in de aansprekende kleur zwart. De auto als eenheidsworst voor de consument die voor het eerst de mogelijkheid had om zich gemotoriseerd te verplaatsen.

Keuzes

Vandaag de dag kunnen we ons bovenstaande niet meer voorstellen. Als klant willen we keuzes kunnen maken. Een eigen specifiek product configureren wat past bij wie je als eindklant bent. Tesla is hierin niet het enige voorbeeld. Vele ondernemers in verschillende industrieën bieden de mogelijkheid om de producten die ze aanbieden klant specifiek te configureren. Hierbij gaat het allang niet meer om het plaatsen van een klantenlogo of het aanpassen van de kleur of het aanbieden van een paar standaard varianten. Nee, de invloed van de klant reikt steeds verder, zelfs tot aan de bron van het product, de design fase.

Economy of One

De term “Economy of One” wordt veelvuldig gebruikt op allerlei sites en in diverse presentaties van o.a. softwareleveranciers. Hoe vreemd is het dan dat ik niet in staat ben om, na een halfuurtje googelen, een eenduidige definitie van de term te vinden? Dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen.

Feit is wel dat door een toenemende mate van individualisering van de samenleving in combinatie met de steeds verder gaande digitalisering van de markt de klant echt als klant gezien wil worden. En dus op die wijze bediend wil worden die het beste bij hem of haar past.

Als groothandelaar dien je je daarop aan te passen. Manieren te bedenken waarop je aan deze steeds veranderende unieke vraag van je klant kunt voldoen. Immers, die handelaar die enkel nog maar standaardproducten in een beperkt aantal (kleur)varianten levert zal binnen niet al te lange termijn voorbijgestreefd en vergeten worden.

Samen sta je sterk!

Veel groothandelsbedrijven hebben hun traditionele processen al uitgebreid. Naast de traditionele processen zien we steeds vaker dat er assemblage- of zelfs complete productieprocessen ingericht zijn. Deze groothandelaren hebben op tijd het licht gezien en kunnen, mits hun organisatie en ondersteunende software het toestaan, flexibel meebewegen met de steeds veranderende vraag in hun markten.

Het is echter niet noodzakelijk om als groothandelaar een gecombineerd bedrijf te worden die ook zelf productie draait. Sterker nog, in het huidige economische klimaat zijn er weinig ondernemers die de hoge investeringen die hierbij komen kijken kunnen en willen dragen.

Een eerste stap zou kunnen zijn om de samenwerking te zoeken met bestaande productiebedrijven. Veel productiebedrijven hebben de transitie van massaproductie naar individuele stuks productie al jaren geleden gemaakt en zijn daarmee gepokt en gemazeld.

Laat hen u helpen om uw individuele specifieke klantvraag te realiseren. Integreer zijn processen in die van je eigen organisatie. Samen sta je sterker en kun je profiteren van elkaars ervaringen op het gebied van vraagvoorspelling, sourcing, de daadwerkelijke productie en de fulfilment richting de eindklant.

Zoek het contact en maak van de “Economy of One” weer een “Economy of Many”. Ik praat er graag met u over verder!

 

Hein


Posted in Uncategorized | Leave a comment

Groothandel 2017: Verzin een list!

 

Het is gebruikelijk om in de laatste weken van het jaar zowel terug te kijken als een aanzet te maken voor het nieuwe jaar, 2017. Oude business plannen worden geëvalueerd en nieuwe plannen gesmeed. Meestal is het credo “meer, meer, meer…” Alleen de vraag is of het in het nieuwe jaar “meer” moet zijn, of dat “meer, maar wel anders” de uitdaging voor het nieuwe jaar wordt?

Kijkend naar onze eigen organisatie dan zien we dat de markt voor professionele IT-oplossingen weer in beweging gekomen is. En dat is een goed teken! Niet alleen voor ons als dienstverlener, maar zeker ook voor de groothandelsbedrijven waar we zaken mee doen.

Groothandelaar vertonen vaak defensief gedraag als het gaat om investeren. Enkel als de noodzaak er is zullen ze tot investeringen over gaan. Gedreven door hun drang naar margebehoud en de zoektocht naar nieuwe afzetkanalen om hun producten en diensten aan de man te brengen, komen ze pas in beweging als er nieuwe opportuniteiten gespot worden. Opportuniteiten die het bestaansrecht van de organisatie in de dynamische groothandelsmarkt verstevigen en voor een toename van de afzet en bovenal de marge zorgen.

Volgens Rabobank blijft de groei van de groothandel in Nederland achter op de groei van de totale Nederlandse economie. Dit geldt zowel voor groothandelaren in de B2C als in de B2B markt. Interessant om te lezen is dat er een verschil is tussen de aanpak die groothandelaren gebruiken in de verschillende markten om hun “share of wallet” bij hun klanten te vergroten.

Rabobank bezigt bijzonder stevige uitspraken als het gaat om de rol van de groothandelaar in de B2C keten. De concurrentie neemt verder toe en de daadwerkelijke waarde van een groothandel in de B2C-markt wordt ter discussie gesteld. Simpelweg vanwege het feit dat consumenten steeds vaker zaken gaan doen met de oorspronkelijke fabrikant waardoor de rol van de groothandel in de keten afneemt of in het uiterste geval zelfs verdwijnt. Ook ik koop mijn Appleproducten rechtstreeks bij de Apple Store ipv bij de Mediamarkt of andere door Apple geautoriseerde verkoopkanalen….

Voor de B2B markt geldt dat de eisen aan de fullfilment-kant steeds groter worden. Rabobank geeft aan dat “Operational Excellence” steeds belangrijker wordt. En daar kan ik me volledig bij aansluiten. Dat daarbij de operational excellence niet alleen voor de eigen organisatie geldt, maar voor de volledige keten spreekt voor zich. Procesoptimalisatie, verregaande warehousemanagement toepassingen en een toename van logistieke diensten verzorgd door de groothandelaar zijn voorbeelden die genoemd worden.

Als bovenstaande waar is, en we mogen aannemen dat Rabobank het bij het rechte eind heeft, dan betekent dit dat de groothandelaar in beweging moet blijven. Of als hij nog niet beweegt, zich op korte termijn gaat bewegen. Voorsorteren op veranderingen is cruciaal om niet het onderspit te delven. Maar hoe dan?

Het antwoord op die laatste korte vraag is niet zo simpel.

Vanuit mijn eigen professie zit ik vaak met directeur/eigenaren om tafel om hun specifieke automatiseringsdoelstellingen in relatie tot de business vraagstukken te bespreken. Wat daarbij opvalt is dat beslissingen in sommige gevallen gemaakt worden zonder een concreet strategisch plan. Het antwoord op de vraag: “waar wil je over 5 jaar staan met je bedrijf en wat is er voor nodig om dat te bereiken?” kan niet altijd door elke ondernemer met een concreet antwoord beantwoord worden. Gelukkig geldt dit wel voor de meeste ondernemers. Graag benoem ik een van die ondernemers die mij haarfijn uit wist te leggen hoe zij zich al jaren weten te onderscheiden.

Recentelijk hebben we een overeenkomst gesloten met een groothandelaar in het zuiden van het land voor de implementatie van onze Cloud based ERP oplossing, Cloud for Trade. De betreffende onderneming bestaat al vele tientallen jaren en heeft niet alleen haar bestaansrecht bewezen, maar tevens ook continue groei doorgemaakt, zelfs in tijden van crisis. Op mijn vraag hoe ze dit voor elkaar gebokst hadden kwamen een paar duidelijke, misschien wel erg voor de hand liggende antwoorden.

  • Breidt de regie in de keten uit: Probeer invloed uit te oefenen op zowel je klanten als je leveranciers. Maak ze onderdeel van het “probleem” en zorg ervoor dat er langdurige, betrouwbare relaties ontstaan. Werk samen in plaats van elkaar tegenwerken! Gun elkaar bestaansrecht.
  • Blijf innoveren: Ook een groothandelaar kan innoveren. Niet alleen qua producten, maar zeker ook op het gebied van IT en ondersteunende processen.
  • Kennis creëert afhankelijkheid: Elke klant wil het, een leverancier die niet alleen het juiste levert op het juiste moment en tegen de juiste prijs, maar ook één die beschikt over de juiste inhoudelijke kennis en bereid is deze te delen.
  • Kijk over je eigen landgrens heen: breidt je bedrijf uit met locaties in het buitenland of sluit je aan bij andere bedrijven om zo een groter deel van de markt te beleveren. Logistiek gezien is dit tegenwoordig al lang geen uitdaging, meer gezien het grootaantal internationale logistieke dienstverleners.
  • Digitaliseer en optimaliseer: probeer zo veel mogelijk processen binnen je bedrijf te digitaliseren. En dan niet allen om de personeelskosten te drukken. Big Data is de toekomst, wees hierop voorbereidt en zorg ervoor dat er die kennis binnen de organisatie aanwezig is om van data geld te maken.
  • Alles wat niet core is niet doen!

Die laatste is een interessante. Want hoe bepaal jij nu wat wel of niet een core activiteit is van je bedrijf. Het antwoord is niet zo moeilijk. Bepaal voor jezelf wat nu de reden was waarom je überhaupt je bedrijf gestart bent en je bent al heel dicht bij de kern van je bedrijf.

Bouw het bedrijf verder uit rond deze kernactiviteiten en houd je ogen open voor de veranderingen die om je heen gebeuren of veranderingen waarvan je zelf verwacht dat ze gaan plaatsvinden. En verder? Denk na over de lessen van de CEO zoals die hierboven omschreven staan. Projecteer ze op de eigen organisatie en, en dat is misschien nog wel het belangrijkste, verzin een list!

En dat laatste kunnen we wel overlaten aan de Nederlandse groothandelaar!

Hein


Posted in Uncategorized | Leave a comment

Implementing ERP in the cloud, 3 paradigm shifts to take into consideration.

paradigm-shift

Both customers as well as the supporting consultancy companies are facing new challenges when it comes to implementing Cloud based ERP systems such as SAP Business ByDesign and S/4HANA Enterprise Management Cloud. Over the years both parties leaned on old fashioned implementation methodologies and the thought that “everything is possible” and “If we do not have it in the standard we will develop”.

For customers this resulted in extensive investments, long lasting projects and high risk implementations with low customer satisfaction. And most important, a low return on investment and the risk of not meeting the goals as set in the beginning of the project. For the consultancy companies this most of all resulted in a business model that for the bigger part was based on consultancy revenue streams instead of license sales, lots of discussions and even unsatisfied customers. Customer that are not that willing anymore to invest in new functionalities and innovations.

Now with the up rise of Cloud solutions this has changed and both parties are facing a few paradigm shifts they have to cope with and need to adapt to in order to successfully implement a cloud based ERP system.

Paradigm 1: Fit to standard vs Detailed Configuration

As already mentioned both the customers as the consultancy organizations where used to build custom made solutions based on not only available configuration options within the OnPremise solution but also via custom developments.

This is going to change when you implement a Cloud solution. Most of the Cloud ERP solutions are based on Best Practices scenarios and standard end-2-end business processes. Software vendors translated their yearlong experience into proven processes that, in general, fit more than 80% of the processes that the business needs to run their daily operations.

The ability to alter these standard processes to the specific business needs of the customer is present, but limited compared to traditional OnPremise solutions. Therefore, both the customer as well as the consultancy organization that support the implementation need to adapt to this thought.

Do not ask “What do you need?”, but ask “Do you meet the process steps as presented in the standard? And if not, are you willing to adapt to the standard?”. And that’s a big change for those consultants that use their yearlong ingrained traditional consultancy skills.

Paradigm 2: Agile way of life vs Big Bang projects

Consultants talk about reducing implementation lead times and investments for a long time now. But although they use terms like agile and scrum the reality is that most of the implementations are based on full extended scopes and big bang go-live approaches. Now with the rise of Cloud ERP solutions this is finally going to change.

The scope of projects will be lesser than ever giving the customer the possibility to implement in a fast and secure way. After the initial implementation, with a limited scope, customers go into an innovation phase in which they either start to implement additional functionality and/or processes or integrate their system with branch specific applications or apps that are not present in the implemented digital core.

This giving them the flexibility to adapt their solution to specific business needs and making sure that the pressure on the organization in regards to adapting to the change that is ahead is minimized.

Paradigm 3: Automated and Guided vs Expert Driven

As already mentioned, cloud solutions are based on best practices and standard end to end scenarios. Because of this, ERP vendors are able to pre configure the system in an automated and, in the case of SAP Business ByDesign and S/4HANA, even in a guided way. Based on preconfigured Line of Business packages and intelligent questions and answers the ERP solutions will be set up for 70% or more.

This means that the role of the consultant is changing from a module expert, that knows all the bits and bytes of a specific module, to a consultant that supports the customer in embracing the standard end to end processes, creates small customer specific adjustments and extensions, and most of all supports the key-users in their journey to accept the processes where the specific key-users are responsible for in the end. Talking about business outcomes instead of product features is what is most important.

Transformation is needed

The conclusion is that in order to implement a Cloud based ERP environment it is necessary that both customers as well as the supporting consultancy organizations need to transform.

And most of all wonder whether they are willing, and able to make the transition to the cloud and thus answer the paradigms in positive way. If so the future is a prosperous one for both the customer as well as the consultancy organization. If not, they both will ask themselves in a few years what happened and why they missed what is probably one of the last disruptions in IT.

Hein


Posted in Uncategorized | Leave a comment

On the move…

Voor diegene die wel eens bij ons door de straat, of beter, over de ventweg, rijden kan het het niet ontgaan zijn. Ons huis is verkocht. Het bord staat in de tuin met daarop in grote letters “VERKOCHT”.

Het huis waar we bijna 13 jaar met heel veel plezier gewoond hebben krijgt per begin december nieuwe bewoners. Een jong gezin stapt dan over de drempel van wat nu nog onze voordeur is en gaat wonen in wat nu nog ons huis is. En dat voelt toch best wel raar.

Natuurlijk, het was voor ons een bewuste keuze om te gaan verhuizen, de stap te maken naar een andere locatie in Oisterwijk met wat meer woonruimte en bovenal wat meer groen om ons heen.

Maar dan nog, ondanks de euforie van de ophanden zijn de verhuizing, we gaan wel het huis verlaten waar onze kinderen het grootste deel van hun leven gewoond hebben en wij met zijn vieren met heel veel plezier geleefd hebben. En dan heb ik het nog niet over al die fijne buurtbewoners waar we in de loop der jaren een meer dan goed contact hebben gehad.

De eerste kamers zijn al opgeruimd, spullen uit het verleden weggegooid of naar de kringloop gebracht en dozen ingepakt.

Per medio oktober draaien wij het slot van de voordeur van ons nieuwe huis open en stappen wij over de drempel van de toekomst. Na een paar weken van klussen zullen we dan onze spullen verhuizen en sluiten we, begin december, voor het laatst de deur, van ons oude huis.

Verhuizen voelt op de een of andere manier toch wat vreemd aan. Maar, wat zien we er naar uit!

Heinmove2


Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tijd vrijmaken….

Vreemd dat je soms geen tijd kunt vinden voor iets wat je altijd graag gedaan hebt. Dat er altijd wel een reden is om te laten wat je leuk vindt zonder daar een reële verklaring voor te hebben. Vaak denkend “oh ja, vanavond pak ik het weer op”. Om het dan vervolgens toch weer niet te doen. Weken aan de stuk, soms maanden. 

Naar verloop van tijd komt het er dan niet meer van. Is het een gewoonte geworden om het niet te doen. Hoe graag je het ook zou willen, je doet het niet. Je bent het niet meer gewend.

Het is niet te vergelijken met mijn nicotine verslaving die altijd op de loer ligt en in mijn hoofd aanwezig is. Het kleine duiveltje wat maar blijft zeggen: “doe het nu gewoon, doe het vanavond nog”. Voor de zoveelste keer heb ik me geleerd om daar geen gehoor aan te geven. Sinds 4 april van dit jaar ben ik het duiveltje weer te temmen. Hij houdt zich redelijk rustig nu.

Het is ook niet te vergelijken met de drive die ik heb om te gaan hardlopen. Twee tot drie keer in de week. Soms ver, soms een kort rondje, maar altijd nadat het stemmetje in mijn hoofd me heeft gezegd dat ik “moet” gaan. Hoe heerlijk ik me voel als ik na afloop al zwetend mijn statistieken op Runkeeper aan het bekijken ben.

 Het is al helemaal niet te vergelijken met de energie die ik in mijn werk stop. Om samen met het team er het beste van te maken, te groeien en onze gestelde doelen proberen te overtreffen.

Het is met niets te vergelijken. Hoeft ook niet, moet ook niet. Ik pak het gewoon weer op. Vanaf nu, vanaf deze blog. Ik ga weer schrijven.
Hein


Posted in Uncategorized | Leave a comment

1990 – A New Decade…

Als je een vaste 3FM luisteraar bent dan kan het je niet ontgaan zijn. Deze week is het 90’s week. Muziek uit de jaren 90 begeleidt door anekdotes van de luisteraar.

Ik heb altijd gedacht dat de muziek uit die tijd niet veel voor me betekende, maar nu ik zo een paar dagen aan het luisteren ben als ik onderweg ben moet ik bekennen dat het toch wel een feest van herkenning is.

Grappig om te ervaren dat je de meeste nummers direct herkent en vaak ook van voor tot achter mee kunt “zingen”. Nu doe ik dat laatste natuurlijk enkel in de besloten omgeving van mijn auto… ik wil niemand tot last zijn met mijn gezang…

Vandaag hoorde ik een luisteraar op de radio zijn anekdote over een nummer uit de jaren 90 vertellen. Zijn verhaal zette mij aan het denken over wat de jaren 90 voor mij betekend hebben en wat er zo allemaal gedurende die 10 muzikale jaren de revue gepasseerd is.

De zomer van 1990 was fantastisch. Ik studeerde af aan de MEAO en schaakte tegelijkertijd tijdens het examenfeest Ingrid met wie ik nu nog samen (en dolgelukkig) ben. Met recht een fantastische start van de jaren 90. Na de MEAO de stap gemaakt naar de HEAO in Den Bosch.

Dit laatste was geen succes aangezien ik deze opleiding al na een jaar voor gezien hield om verder te gaan op de Hogeschool Utrecht. Uiteindelijk 2 jaar later mijn examen gehaald om vervolgens in augustus 1994 naar het Korps Mariniers te gaan. En dat was, achteraf gezien, toch wel een erg mooi hoogtepunt.

Na het Korps aan de slag gegaan bij verschillende bedrijven om in 1995 de stap naar de IT te maken bij Perfection Automatiseringen in Tilburg. Achteraf gezien ben ik de toenmalige directie nog steeds dankbaar dat ze op zoek waren naar een sales met “ervaring in het verkopen van kopieermachines” en dat ze voor mij gekozen hebben. De stap naar IT en ERP software was gemaakt. Ik ben nog steeds met veel plezier werkzaam in deze industrie.

4 juli 1998, onze trouwdag en de dag dat Dennis Bergkamp de 2-1 maakte tegen Argentinië (en Duitsland uitgeschakeld werd). Onvergetelijke momenten. Behoeft verder geen toelichting lijkt me…. 😉

1999 de geboorte van onze zoon Rik. Een erg bijzonder moment om samen je eerste kind te krijgen. Ik kan me nog herinneren hoe ik me voelde toen ik hem voor het eerst in mijn handen had. Goud!

Al mijmerend komen nog andere voorbeelden van mooie momenten en ervaringen uit deze periode op. Het gaat te ver om deze allemaal op te sommen. Natuurlijk waren er ook verschillende negatieve momenten. Het leven in de jaren 90 was niet altijd leuk. Wat ik wel kan stellen is dat deze periode mij misschien wel het meeste gevormd heeft. Een periode van 10 jaar waarin je evolueert van een (puberende) jongere naar een volwassen man met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Het heeft me gemaakt tot wat ik nu ben. En daar ben ik dankbaar voor.

Het antwoord op de vraag wat mijn favoriete nummer is uit die periode kan ik niet zeggen. Het zijn er gewoon te veel. Wel komt er een album in me op van Soul II Soul genaamd 1990 – A New Decade. Het album is begin 1990 uitgebracht en heeft geruime tijd op nummer 1 te staan.

Zoek het eens op op YouTube of Spotify, luister het af en mijmer zelf eens over wat de jaren 90 voor jouw betekent hebben. Waarschijnlijk komt er ook bij jou een glimlach op je gezicht.

Hein

Korps


Posted in Uncategorized | Leave a comment

Genieten op een zondagochtend….

“Pap, kun je me morgenvroeg wegbrengen naar het paardrijden?” vraagt mijn dochter. “Natuurlijk, geen probleem” geef ik als antwoord. “Maar dan moet je wel vroeg op, ik moet er al om 08:00 uur zijn….”

Dus vanochtend om 07:30 langs mijn bed om mijn dochter op tijd bij de manege af te zetten. Wat zal ik doen als ik haar afgezet heb? Terug naar bed gaan? De sportschool bezoeken? Of samen met Fritz, onze hond, naar de Kampina in Oisterwijk gaan? Ik kies voor het laatste.

En zo komt het dat ik op zondagochtend, iets na 8 uur in de ochtend de Kampina op loop. Fritz kijkt me met enthousiasme aan. Hij kent het hier. Hij weet dat we een lange wandeling gaan maken door één van de mooiste natuurgebieden van Nederland. En dat op nog geen 5 minuten rijden van thuis.

Schermafbeelding 2014-08-03 om 21.59.42De zon is nog niet zo heel erg lang op. De eerste zonnestralen van de dag prikken door het bladerdak heen en zorgen er voor dat de wilde varens die beschenen worden lichter groen zijn dan de varens die uit het licht staan. Normaal vallen de varens mij niet op. Nu wel. Indrukwekkend en majestueus zoals ze zich in de zon aan me presenteren aan de rand van de meanderende Rosep.

Het bos waar ik doorheen loop is nog nat en damp van de zware regenbui van de dag er voor. De luchtvochtigheid is hoog en zorgt er voor dat het bos ruikt zoals het hoort te ruiken. Ik kan niet uitleggen wat dat precies is, maar die gene die zelf ook vaker naar het bos gaan weten wat ik bedoel.

Binnen een paar minuten zijn mijn schoenen door en door nat van de dauw die nog op het gras ligt. Ik bedenk me dat ik dit wel had kunnen weten en beter mijn wandelschoenen had aan kunnen doen. De dauw in het veld heeft ook zo zijn voordelen. De spinnenwebben die in de nacht gemaakt zijn hangen vol met dauwdruppels. Het spinnen rag is uitgezakt door het gewicht van deze kristallen van de natuur. Wachtend tot ze verdampt zijn door de warmte van de zon en de webben weer strak staan om voor voedsel te zorgen voor de spin die zo veel tijd besteedt heeft om het de val te maken.

Schermafbeelding 2014-08-03 om 22.00.42Zowel Fritz als ik lopen met onze neus omhoog. Dat doet hij omdat hij alle geuren in het bos in zich op willen nemen en ik doe het om goed om me heen te kunnen kijken. Het spotten van reeën is een sport op zich. Misschien dat we deze ochtend geluk hebben en een aantal reeën te zien krijgen. Zeker gezien het vroeg in de ochtend is, het bos nog rustig is én, en dat is niet onbelangrijk, we tegen de wind in het bos in zijn gegaan.

Na een kwartiertje lopen zie ik beweging in het bos. Op ongeveer 30 meter afstand zie ik een tweetal reeën om elkaar heen dartelen. Ze hebben me niet gezien en ook niet geroken. Ik roep Fritz kort bij me en hurk neer. Voor Fritz  het teken dat er wat te zien is en ik zie hem verstarren als ook hij het tweetal verderop in het bos ziet staan. We kijken naar deze mooie beesten en ik zie dat ze niet zomaar aan het spelen zijn. Een paar seconden later ben ik getuige van een ree die de ander het hof maakt en uiteindelijk mag bestijgen. Love is in the air, ook op de Kampina. We staan weer op en lopen verder, het verliefde stelletje alleen latend.

Schermafbeelding 2014-08-03 om 22.01.01Zo dolen we verder over de Kampina. Genietend, zowel van de natuur als van de eenzaamheid die je bekruipt als je om je heen kijkt en enkel bossen en heide ziet, geen mens te bekennen met uitzondering van een incidentele hardloper die zijn conditie op pijl houdt. Genietend van de mierenhoop aan de rand van het pad opgebouwd uit vele tienduizenden dennennaalden. Genietend van de sporen in het zand. Voetstappen van mensen, die ene opmerkelijke blote voet in de modder en de vele pootafdrukken van dieren die alle kanten op gaan, vaak niet wetend waar naar toe. We kennen hier de weg en voelen ons één met de natuur.

Deze zondag is mooi begonnen, we genieten!

Hein


Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jan… a votre sante!

Bij je met bloemen overgoten kist ligt een boek. Een idee van je kleindochter Judith. Een directe uitnodiging om de blanco pagina’s te vullen met gedachten over jou nu je er niet meer bent. Overleden op 30 maart om 14:05 te Turnhout, 71 jaar ben je geworden….

Het heeft me even tijd gekost voor ik wist wat ik op de voor mij gereserveerde blanco pagina wilde schrijven. Nu, twee weken later, denk ik dat ik het weet.

24 jaar geleden leerden we elkaar voor het eerst kennen. Ik een jonge snuiter die achter je dochter Ingrid aan zat tijdens de voorbereidingen van een examenfeest. 20 jaar oud was ik en vol ambitie en gedrevenheid.  En jij, de trotse zakenman, een echte “self-made man”,  die lange uren maakte in zijn eigen bedrijf. Hard werken gecombineerd met je passie voor de paardensport en het vertier wat daar bij hoorde. Hard werkend, maar zeker ook genietend van het goede leven wat dit werken jou en Gerry opgeleverd had.

Terugkijkend op die eerste jaren dat we elkaar kenden denk ik dat ik kan stellen dat we toen beide de kat uit de boom keken. Elkaar aan het aftasten waren om te beoordelen wat voor vlees er nu werkelijk in de kuip zat.

We hadden geen lange gesprekken of discussies, dat zat niet zo in je karakter, maar wisten meestal vrij snel tot de kern van de zaak te komen. Al moet ik zeggen dat je soms wel erg eigenwijs en volhardend in je standpunten was en het vaak niet met me eens was.

Grinnikend, met de pretlichtjes in je ogen, zat je me dan uitdagend aan te kijken. Nu terugkijkend ben ik er zeker van dat dit soms, en misschien wel vaak, gespeeld was. Niet om me op de kast te jagen, maar wel om te toetsen of ik tegen een stootje kon.

Met het verloop van de jaren veranderde de manier waarop we met elkaar omgingen. Ik weet niet of het kwam omdat je zag dat we, Ingrid en ik, het wel goed deden. Onze eigen weg gevonden hadden, maar zeker ook de paden bewandelend zoals jij dat zelf gedaan zou hebben. Je zou het nooit zelf rechtstreeks gezegd hebben, maar ik weet dat je trots was op niet alleen Ingrid, maar zeker ook Monique, je kleinkinderen, Ad en hopelijk ook op mij.

De laatste 3 jaar van je leven waarin bijzonder. Het nieuws dat je kanker had sloeg bij iedereen in als een bom. Hoe verdrietig we allemaal ook waren, je wist ons allemaal een hart onder de riem te steken. Enerzijds door het ziek zijn te bagatelliseren en anderzijds om je beter voor te doen dan je je daadwerkelijk voelde.

We zagen het wel, de strijd die je leverde, maar lieten je het maar doen op de wijze waarop je het deed. Gewoon omdat we allemaal wisten dat dit jou manier was om met die vreselijke ziekte om te gaan.

Hoe passend is dan ook de wijze waarop je uiteindelijk gegaan bent. Geen dramatische taferelen of emotionele gesprekken met een sterke man verzwakt door de kanker. Op donderdag spraken we nog met elkaar en hielp ik je samen met Rik je bed in op de palliatieve afdeling waar je lag. Een dag later was je niet meer aanspreekbaar en begon je aan je laatste paar dagen.

10 dagen heb je er uiteindelijk over gedaan om te gaan. Niet om dood te gaan, maar om te sterven. 10 dagen waarin ik regelmatig langs je bed heb gezeten en heb kunnen zeggen, soms hardop en soms in mezelf, wat ik wilde zeggen, je heb kunnen bedanken voor wat je voor ons gedaan hebt en uit te spreken dat ik blij ben je gekend te hebben.

Het gaat je goed Jan, a votre sante!!Jan

“Tracing your footprints in the sand
Trying to walk like a man”  
(Bruce Springsteen)

Hein


Posted in Uncategorized | 2 Comments

78 miljoen…

Afgelopen week heb ik het nieuwe album van Bruce Springsteen geluisterd. Het album heeft als titel “High Hopes” meegekregen en kent naast een groot aantal nieuwe nummers tevens een drietal al eerder uitgebrachte nummers. Hierbij springt de volledig nieuw gearrangeerde versie van “The Ghost of Tom Joad” er absoluut boven uit.

Daar waar het origineel ,op het gelijknamige album uit 1995, bijzonder ingetogen gebracht wordt met een erg mooie mondharmonica partij, staat de versie op het nieuwe album als een huis. Dit komt niet alleen door de krachtige gitaarpartijen, maar zeker ook door de stem van Tom Morello, maar dat terzijde.

“The Ghost of Tom Joad” is een typisch Springsteen nummer. Springsteen die zijn inspiratie uit het dagelijks leven haalt en zich afzet tegen de verschillen tussen arm en rijk met daarbij de directe link naar de binnenlandse- en buitenlandse politiek zoals die door Amerika in de jaren 90 bedreven werd. Als 25 jarige hield ik me in 1995 niet zo bezig met de achterliggende gedachte van de tekst.

Nu, bijna 20 jaar later des te meer. Het valt me dan ook nu pas op dat grote delen van de tekst representatief zijn voor de economische en sociale situatie waarin we ons vandaag de dag bevinden.

Welcome to the new world order
Families sleepin’ in their cars in the Southwest
No home no job no peace no rest
The highway is alive tonight
But nobody’s kiddin’ nobody about where it goes
I’m sittin’ down here in the campfire light
Searchin’ for the ghost of Tom Joad

Ondanks dat we in Nederland, volgens de verschillende beleids- en opiniemakers, uit de crisis zijn ondervinden we in hoge mate de gevolgen van deze crisis. De economie komt nog maar langzaam op gang, de werkloosheid blijft stijgen, bedrijven durven nog niet te investeren en consumenten durven nog niet te consumeren. Daarnaast zijn er in Nederland nog nooit zoveel mensen afhankelijk geweest van anderen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

En met name dat laatste zet me aan het denken. Zeker nadat ik op nieuwjaarsdag las dat er iemand in Groningen 30 miljoen euro gewonnen heeft met de Staatsloterij en dat de Postcodekanjer van 48 miljoen in Vrouwenpolder gevallen is. Wel geteld 1 persoon in Groningen en een heel dorp in Zeeland verdelen 78 miljoen euro.

“Welcome to the new world order”, de verschillen worden helaas alleen maar groter.

HeinNew World Order


Posted in Uncategorized | Leave a comment